مدت اسرات در شام

لطفا بفرماييد اسرا چند روز در شام ماندند؟

پاسخ: گزارش‎هاي تاريخي دربارة مدت اقا‎مت اهل‌بيت ـ ع ـ در دمشق، مورد اتّفاق مورّخان نيست. برخي از آنان با تعبير مجمل: «چند روز اقا‎مت داشتند» از مدّت اقامت اسراي كربلا، سخن گفته‎اند ، امّا برخي ديگر، به مدّت اقا‎مت يا عزاداري اهل‌بيت در دمشق تصريح كرده‎اند. در اين ميان اكثر مورّخان مدت برپاداشتن عزاداري توسّط اهل‌بيت و زنان خاندان معاويه در اين شهر را سه روز دانسته‌اند. عمادالدّين طبري (نويسنده و عالم شيعه مذهب) مدّت حضور اهل‌بيت و عزاداري آنان در دمشق را هفت روز، سيد ابن‌طاووس (نويسنده قديمي و معروف كتاب در مورد وقايع عاشورا به نام: الملهوف علي قتلي الطفوف كه بارها به فارسي ترجمه شده است) بنا به روايتي يك ماه، و قاضي نعمان مغربي، چهل و پنج روز نوشته‌اند.
در جمع بندي اين چند گزارش مي‌توان گفت: صرف نظر از قول متفرد قاضي نعمان كه قائل به اقا‎مت يك ماه و نيم اسرا در شام است و هم‎چنين ديدگا‎ه ابن‌طاووس كه قول به يك ماه ماندن اهل‌بيتدر شام را با تعبير «قيل» بيان كرده است، وجه جمع بين عزاداري سه روزه زنان خاندان معاويه و سوگواري هفت روزه اهل‌بيت اين است كه؛ چون زنان خاندان معاويه عزاداري اهل‌بيت را مشاهده كردند و پي به حقّانيت آنان بردند، از روز پنجم با آنان هم سو شده و آنان نيز مشغول عزاداري شدند. بنابراين مي‎توان نتيجه گرفت؛ با توجّه به مدّت حضور چند روزة اهل‌بيت در ساختمان مخروبه (خرابه شام) و هم‌چنين مدّت حضور آناندر يكي از خانه‌هاي قصر، در مجموع، اهل‌بيت از آغاز ورود به شام حداكثر بيش از ده روز در شام اقامت نداشتند. به ويژه با توجّه به اين امر كه اقامت بيشتر آنان، به هيچ رو به سود يزيد نبود، و سبب بروز نارضايتي افكار عمومي و انتقاد بيشتر، از دستگاه حاكم مي‎شد، از اين‎رو يزيد با شتاب، درصدد استمالت و دلجويي از اهل‌بيت برآمد و آنان را رهسپار مدينه كرد.
بر اساس قول مورد پذيرش ما جمع مدت ايام اسارت از كربلا تا زمان بازگشتشان از شام به سوي مدنيه: يك ماه و ده روز بوده است.
----------------------
1 .شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص122؛ إعلام الوري بأعلام الهدي، ج1، ص249).
2 . محمد بن‌سعد، ترجمة الحسين و مقتله، فصلنامه «تراثنا»، سال سوم، شماره10، ص192؛ طبري، تاريخ الامم و الملوك، ج5، ص462.
3. عمادالدّين طبري، كامل بهائي، ج2، ص302؛ مجلسي، بحارالانوار، ج 45، ص 196.
4. سيد ابن‌طاووس، الاقبال بالاعمال الحسنه، ج3، ص101.
5. شرح الاخبار في فضائل الائمة الاطهار، ج3، ص 269.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a><br><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
4 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.