امام رضا (علیه السلام)

درباره حضرت امام رضا (علیه السلام) و زيارت آن حضرت توضيح دهيد.

emam-reza-1.gif
امام هشتم شيعيان حضرت على بن موسى الرضاعليه السلام در يازدهم ذيعقده سال 148 هجرى در مدينه منوّره متولد شدند . پدر بزرگوارشان حضرت موسى بن جعفرعليه السلام و مادر گراميش « تكتم » نجمه نام داشتند . نام آن حضرت « على » و كينه اش « ابوالحسن » و به « رضا » ملقب بودند . پس از شهادت پدرشان در سن 35 سالگى به امامت و زعامت نايل آمدند و ناخداى كشتى نجات بشر شدند تا آن را از امواج سهمگين و پرخطر بى عدالتى هاى عباسيان به ساحل آرام قسط و عدل هدايت كنند . دوران بيست ساله امامت ايشان همزمان با خلافت سه خليفه عباسى بوده ، ده سال نخست خلافت هارون الرشيد و پنج سال بعد ، خلافت محمدامين فرزند هارون و پنج سال پايانى در خلافت مأمون گذشت . مأمون در خراسان براى خاموش كردن نارضايتى طرفداران امام عليه السلام و برجسته كردن روحيات علمى و معنوى دربار خود ، و همچنين نشان دادن اقبال امام عليه السلام به دنيا تصميم گرفت تا حضرت را به مرو دعوت نمايد . امام رضاعليه السلام ابتدا نپذيرفتند اما پس از تهديد و اجبار پذيرفته و سپس كنار قبر منور رسول اكرم صلى الله عليه وآله رفتند و با اهل بيت خود وداع كردند و از طريق بصره ، خرمشهر ، اهواز ، اراك ، قم ، رى و نيشابور در دهم شوال سال 201 هجرى قمرى به مرو وارد شدند . بيش از دو سال در خراسان نبودند كه در روز جمعه آخر صفر سال 203 هجرى قمرى به دستور مأمون توسط زهر مسموم و شهيد شدند.
فضليت زيارت ثامن الحجج عليه السلام
پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله :« به زودى پاره اى از تن من در زمين خراسان دفن مى شود . مؤمنى او را زيارت نمى كند جز اين كه خداوند بهشت را بر او واجب مى كند و پيكرش را بر آتش حرام مى گرداند «.
ثواب زیارت
امام صادق عليه السلام: » هر كس امام رضاعليه السلام را زيارت كند گويا رسول خداصلى الله عليه وآله را زيارت كرده است[2] « .
امام رضاعليه السلام: » ان زوار قبرى لاكرم الوفود على الله يوم القيامه و ما من مؤمن يزورنى فتصيب وجهه قطره من الماء الا حرم الله تعاليل جسده على النار [3] «
» زائران قبر من هنگام بار يافتن به ميهمانى خداوند روز قيامت از همه گرامى تر خواهند بود و هيچ مؤمنى نيست كه زيارت كند مرا و قطره اشكى ( سختى آب و هوا و باران ) بر صورتش بغلطد مگر اين كه خداى تعالى تن او را بر آتش حرام نمايد «
» من زارنى و هو يعرف ما اوجب الله تعالى من حقى و طاعتى فانا و آبائى شفعاوه يوم القيامه ، و من كنا شفعاوه نجا [4] «
» هر كه مرا زيارت كند ، در حالى كه حق و طاعت مرا كه خدا بر او واجب كرده بشناسد ، من و پدرانم در روز قيامت شفيع او هستيم ، و هر كه ما شفيع وى باشيم نجات يابد»
»من زارنى على بعد دارى و مزارى اتيته يوم القيامه فى ثلاثه مواطن حتى اخلطه من اهوالها . اذا تطايرت الكتب يمينا و شمالا ، و عندالصراط ، و عند الميزان» [5]
«كسى كه با دورى راه مزارم به زيارت من بيايد ، روز قيامت در سه جا نزد او خواهم آمد و او را از بيم گرفتارى آن موقف ها رهايى خواهم بخشيد : هنگام دادن نامه عمل به دست راست و چپ ، نزد صراط ، نزد ميزان« . . . . .
»و من هذه البقعه روضه من رياض الجنه و مختلف الملائكه لايزال فوج ينزل من السماء و فوج تصعد الى ان ينفخ فى الصور[6] «
» اين بارگاه بوستانى از بهشت است و محل آمد و شد فرشتگان آسمان ، و همواره گروهى از ملائكه فرود مى آيند و گروهى بالا مى روند تا وقتى كه در صور دميده شود « عبدالسلام بن صالح هروى از امام رضاعليه السلام نقل مى كند كه فرمودند» : روزگار سپرى نمى شود مگر اين كه طوس محل آمد و شد شيعيان و زائرانم مى گردد . بدان هركس مرا در طوس كه دور از وطنم است زيارت كند روز قيامت با من است و هم رتبه من ، در حالى كه گناهانش آمرزيده شود[7] «.
ابونصر بزنطى گويد در نوشته اى از ابوالحسن الرضاعليه السلام خواندم: » به شيعيان من ابلاغ كن همانا زيارت من نزد خدا برابر هزار حج است » . راوى گويد : به حضرت جوادعليه السلام عرض كردم هزار حج است ؟ حضرت فرمودند : « آرى . به خدا سوگند هزار هزار ( يك ميليون ) حج است اما براى كسى كه با عرفان به حقش او را زيارت كند « .  
ابن مهزيار گويد به امام جوادعليه السلام گفتم : فدايت شوم زيارت امام رضاعليه السلام افضل است يا زيارت اباعبدالله الحسين عليه السلام ؟ فرمود» :زيارت پدرم فضليتش بيشتر است چون كه امام حسين عليه السلام را همه مردم زيارت مى كنند . اما پدرم را جز شيعيان خاص و زبده زيارت نمى نمايد « .
احاديث امام رضاعليه السلام
 رحم الله عبدا أحيا امرنا فقلت له ، و كيف يحيى امركم ، قال يتعلم علومنا و يعلمها الناس ، فان الناس لو علموا محاسن كلا منا لاتبعونا [8]
» خدا رحمت كند كسى كه امر ما را زنده كند . ( راوى گويد ) پرسيديم زنده نمودن او شما به چيست ؟ فرمود : علوم و دانش هاى ما را فراگيرد و به مردم تعليم دهد ، چرا كه اگر مردم زيبايى و نيكى هاى سخن ما را بدانند از ما پيروى مى كنند «
من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر [9]
«كسى كه به حساب نفس خود رسيدگى مى كند سود مى برد و كسى كه از نفس خود غافل است زيان كار است «
الصغاير من الذنوب ، طرق الى الكبائر و من لم يخف الله فى القليل لم يخفد فى الكثير
» انجام گناهان كوچك راهى است به سوى گناهان بزرگ ، و هر كسى از خداوند در امور كم نترسيد در مسايل بزرگ و زياد نيز نمى ترسد «
من تصدق بصدقه حين يصبح ، اذهب الله عند نحس ذلك اليوم [10]
» شخصى كه هنگام صبح صدقه دهد خداوند نحوست و شرور آن روز را از او برمى دارد «
عونك للضعيف افضل من الصدقه
«دستگيرى و كمك رسانى براى ضعيفان و نيازمندان فضليتش بيشتر از صدقه دادن است «
المؤمن اذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق [11]
» مؤمن هنگامى كه خشمگين شود از حد اعتدال و حق خارج نمى گردد «
التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم
» برنامه ريزى و دورانديشى قبل از هر عملى تو را از پشيمانى ايمن مى دارد»
صديق كل امرء عقله و عدوه جهله [12]
«دوست و همراه هر كسى عقل اوست و دشمنش جهل و نادانيش است «
الايمان اقرار باللسان و معرفه بالقلب و عمل بالاركان [13]
» حقيقت ايمان ، عبارت است از اقرار به زبان ، شناخت با قلب و عمل نمودن ، با اعضاء و جوارح «
صل رحمك و لو بشربه من ماء [14]
» با بستگان خود ارتباط برقرار كن ، گرچه به اندازه نوشيدن آبى باشد «
التود الى الناس نصف العقل [15]
« مهرورزى به مردم نيمى از عقل و انديشه است «
كرامات امام رضا ( ع )
خاطره آيه‌اللَّه حسن زاده آملى در عنفوان جوانى و آغاز درس زندگانى كه در مسجد جامع آمل سرگرم به صرف ايام در اسم و فعل و حرف بودم و محو در فراگرفتن صرف و نحو در سحرخيزى و تهجّد عزمى راسخ و ارادتى ثابت داشتم . در رؤياى مبارك سحرى به ارض اقدس رضوى تشرف حاصل كردم و به زيارت جمال دل آراى ولى اللَّه الاعظم ثامن الحجج على بن موسى الرضا عليه و على آبائه و ابنائه آلاف التحيه و الثناء نايل شدم . در آن ليله مباركه قبل از آن كه به حضور باهرالنور امام رضاعليه السلام مشرف شوم مرا به مسجدى بردند كه در آن مزار حبيبى از احباءاللَّه بود و به من فرمودند در كنار اين تربت دو ركعت نماز حاجت بخوان و حاجت بخواه كه برآورده است . من از روى عشق و علاقه مفرطى كه به علم داشتم نماز خواندم و از خداوند سبحان علم خواستم سپس به پيشگاه والاى امام هشتم سلطان دين رضا - روحى لترابه الفداء و خاك درش تاج سرم - رسيدم و عرض ادب نمودم بدون اين كه سخنى بگويم امام كه آگاه به سِرّ من بود و اشتياق و التهاب و تشنگى مرا براى تحصيل آب حيات علم مى دانست ، فرمود : نزديك بيا ، نزديك رفتم و چشم به روى امام گشودم . ديدم با دهان مبارك آب دهانش را جمع كرد و بر لب آورد و به من اشارت فرمود كه بنوش . امام خم شد و من زبانم را در آوردم و با تمام حرص و ولع - كه خواستم لب هاى امام را بخورم - از كوثر دهانش آب حيات را نوشيدم و در همان حال به قلبم خطور كرد كه اميرالمؤمنين على عليه السلام فرمود : پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله آب دهانش را به لبش آورد و من آن را خوردم كه هزار در علم و از هر درى هزار در ديگرى به روى من گشوده شد . پس از آن امام عليه السلام طى الارض را عملاً به من بنمود ، كه از آن خواب نوشين شيرين كه از هزاران سال بيدارى من بهتر بود به درآمدم ، به آن نويد سحرگاهى اميدواريم كه روزى به گفتار حافظ شيرين سخن بترنم آيم كه» :دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند # وندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند / چه مبارك سحرى بود و چه فرخنده شبى # آن شب قدر كه اين تازه براتم دادند / من اگر كامروا گشتم و خوش دل چه عجب # مستحق بودم و اين ها به زكاتم دادند.»
_________________________
[1].سفينه البحار ، ج 3 ، ص . 492
[2]. وسايل الشيعه ، ج 10 ، ص . 434
[3].شيخ صدوق ، عيون اخبار الرضا ، ج 1 ، ص 248 ، بيروت : مؤسسه اعلمى .
[4]. وسايل الشيعه ، ج 5 ، ص . 436
[5]. وسايل الشيعه ، ج 10 ، ص . 433
[6]. علامه مجلسى ، بحارالانوار ، ج 99 ، ص . 44
[7]. وسائل الشيعه ، ج 10 ، ص . 438
[8].عيون اخبار الرضا ، ج 2 ، ص . 275
[9]. بحارالانوار ، ج 78 ، ص . 352
[10]. بحارالانوار ، ج 75 ، ص . 356
[11]. عيون اخبار الرضا ، ج 1 ، ص . 193
[12]. شيخ جواد قيومى ، صحيفه الرضا ، قم : انتشارات اسلامى ، . 1373
[13]. صحيفه‌الرضا ، ص . 380
[14]. عزيزاللَّه عطاردى ، مسند امام الرضا ، ج 1 ، ص 293 ، مشهد : به نشر ، . 1406
[15]. عيون اخبار الرضا ، ج 1 ، ص . 27

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a><br><em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.